KENTOO
Projekty UE

Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Numer wniosku: WND-POIG.06.01.00-14-228/12. Projekt: "Wdrożenie planu rozwoju eksportu przez firmę KENTOO Sp. z o.o."


KENTOO Sp. z o.o. realizuje projekt pn. "Wdrożenie planu rozwoju eksportu" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Oś priorytetowa 6: Polska gospodarka na rynku międzynarodowym, Działanie 6.1. Paszport do eksportu, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


Projekt zakłada wdrożenie przedsięwzięć w zakresie opracowania strategii wprowadzenia nowych produktów na rynki docelowe, uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług, określenie, wyselekcjonowanie i sprawdzenie wiarygodności potencjalnych partnerów handlowych, spotkania z potencjalnymi partnerami biznesowymi i  działania promocyjne i informacyjne. Celem projektu jest wdrożenie planu rozwoju eksportu poprzez wzmocnienie działalności eksportowej poprzez aktywne wejście na nowe rynki eksportowe w szczególności na rynek francuski i hiszpański, umożliwiając wyeksportowanie usług IT poza granicami kraju oraz zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności. Niniejszy projekt ukierunkowany jest na zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży firmy oraz zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami i zwiększenie rozpoznawalności marki na rynkach zagranicznych.

Firma oferuje usługi informatyczne obejmujące usługi programistyczne w zakresie budowy oprogramowania 3D, animacje i wizualizacje, mapping 3D, filmy i gry. Oprócz tego spółka oferuje rozwiązania w zakresie rozszerzonej rzeczywistości (augmented reality) realizując projekty marketingowe w oparciu o interaktywną technologię umożliwiającą odbiorcy oddziaływanie na otaczającą go rzeczywistość.


Projekt realizowany jest w okresie: 01.07.2013 - 31.06.2015.


Bliższych informacji na temat projektu udziela:

Tomasz Piłat
22 576 82 00
tp@kentoo.pl

Zapytania ofertowe.

Aktualnie brak zapytań.